Glöm rösträtt för 16-åringar

Åter har ämnet seglat upp: kravet att sänka rösträtten i kommunalval till 16 år. Jag motsätter mig kraftigt den här idén, med följande motiveringar:

 1. Undersökningar har visat att majoriteten av tonåringarna inte är intresserade av att rösta vid 16. Det finns visserligen samhällsintresserade och politiskt aktiva unga (och inget fel med det) – men det ligger ju nära till hands att anta att förslaget är ett utslag av dessa individers önsketänkande: att alla andra ungdomar är (eller borde vara) lika samhällsintresserade som de själva. Eller ett förslag av de politiker, som själva var aktiva som unga (d.v.s. majoriteten av dagens politiska elit).
 2. Förslaget motiveras med att det skulle öka samhällsmedvetenheten och deltagandet i det politiska beslutsfattandet bland unga. Jag misstänker att också detta är önsketänkande. Jag försöker tänka tillbaka på min egen ungdom. Visst var jag kanske t.o.m. mer samhällsintresserad än genomsnittet, men största delen av tiden tänkte jag nog på helt andra saker då jag var 16. Någon ökning av valdelagandet skulle därför knappast ske – mätt i procent skulle det troligen bli ännu fulare siffror än idag.
 3. Det är inte fruktansvärt länge sedan rösträttsåldern var 21. Rösträtten (och valbarheten) har alltid varit kopplade till den officiella myndighetsåldern. Sänker man rösträtten till 16, men bibehåller myndighetsåldern vid 18 får vi en mycket underlig situation, där icke-myndiga skall rösta in myndiga i fullmäktige. Man skulle alltså kunna rösta, men inte ställa upp i val. Eller ännu värre – om även valbarheten sänks till 16,  har vi plötsligt omyndiga personer i nämnder och fullmäktige som skall fatta juridiskt bindande beslut för oss andra. Ivrarna för 16 verkar inte alls ha tänkt på detta. Eller finns det också en kampanj för att sänka myndighetsåldern till 16?
Jag tycker alltså att förslaget är lika vettigt som att föreslå att sänka rösträttsåldern till 14 eller 12. Någonstans skall det finnas en gräns mellan barndom och vuxenliv. Och det är vuxna, myndiga personer som skall ta ansvar för besluten, inte barn. Mitt förslag: glöm hela grejen och använd den politiska energin till något mer konstruktivt.

5 tankar kring ”Glöm rösträtt för 16-åringar

 1. Fast att också tänka på alla vuxna som inte är ett dugg samhällsintresserade som det kan misstänkas. Många röstar som deras föräldrar gjorde och det kan innebära att detta blir en bekvämlighet i att rösta på gamla goda "x", detta är nog mer vanligt i de äldre generationerna då det var mer "inside the box" så att säga och att du skulle göra som dina föräldrar sa åt dig, detta är en mycket svår fråga. Att ta den på det här sättet är väldigt vinklat från en äldre persons perspektiv och det är dessutom inte bara äldre generationers framtid vi röstar om, det är till och med mestadels för framtiden, alltså barns, nya vuxna och ungdomars framtid, varför inte ge en möjlighet till något yngre individer när det redan sabbas av soffliggande eller rentutav politiskt inkapabla människor som vägrar se sanningen eller att kunna vara nytänkande inför framtiden.

  1911 så infördes "allmän rösträtt" för män över 24, 1921 fick man rösta som kvinna och dessutom drogs åldern ner till 23, 1945 fick man rösta som 21 åring och 1965 som 20 åring. Där mellan 1945 och 1965, tjugo år så sänktes röströtten två gånger.1972 infördes rösträtten för 18-åringar och det är nu mer än 40 år sedan. Jag är tveksam på båda fronterna men här är något att i alla fall tänka på.

 2. Bra poänger. Men att folk i allmänhet röstar slentrianmässigt (eller att så få röstar), och att vi därför får en dålig demokratiskt representation är en separat fråga. Och denna "dåliga demokrati" blir knappast bättre av att sänka rösträttsåldern.

  Visst, det finns 16-åringar som säkert vill påverka, och skulle göra informerade, väl underbyggda val. Jag bara misstänker att största delen är ointresserade, och jag tycker nästan det är fel att med en sänkning ”kräva” att 16-åringar borde vara upplysta, färdiga samhällsmedborgare och duktiga röstare. Besvikelserna på båda sidorna kommer, tror jag, att bli stora.

  16-åringar är inte vuxna, punkt och slut. När jag säger det här betyder det inte att jag tror att det inte finns kloka och vettiga 16-åringar. Jag har alltid sagt, att jag inte är det minsta rädd för framtiden. Nutidens ungdom är betydligt klokare och vettigare än den var på min tid. Men inte heller det talar för en sänkning av röståldern.

Kommentarer är stängda.