Kategoriarkiv: Svenska

Bild på nazipartiets Sturmabteilung från år 1929. Färglagt postkort i Bundesarchivs samlingar.

Historiska kortslutningar i dagspolitiken

Valresultatet i Nederländerna, de konservativas valsegrar på olika håll i Europa, och Donald Trumps möjliga återval, har höjt röstlägena bland liberala politiker, kommentatorer, ledarskribenter och journalister. När det gäller valresultatens potentiella följder målas Inte sällan rätt så skrämmande och hotfulla bilder upp, till exempel att utvecklingen ser ut som ”Tyskland på 1930-talet” [då Adolf Hitler kom till makten]. Jag vill på inget sätt förringa människors genuint upplevda oro, men jag tycker ändå man ska vara extra försiktig med att koka ner komplexa historiska händelser till slagord i den dagspolitisk debatten. Slagord som jag kallar historiska kortslutningar.

Inläggets bild är ett postkort i Bundesarchivs samlingar som föreställer det nationalsocialistiska partiets paramilitära Sturmabteilung i Nürnberg år 1929. Detta för att illustrera stämningarna i det tyska gatlivet kring den tiden.

Fortsätt läsa Historiska kortslutningar i dagspolitiken
En luftvärnsrobot och en finsk soldat i vinterutrustning

Oanade konsekvenser av ett utökat försvarsavtal med USA

Jag har precis läst hela det nyligen ingångna, så kallade Tilläggsavtalet mellan Norge och USA om försvarssamarbete. Ifall det kommande finska avtalet blir likalydande och riksdagen ratificerar det, innebär det en betydande inskränkning av den finska suveräniteten och det finska manöverutrymmet då det gäller vår säkerhetspolitik. 

Fortsätt läsa Oanade konsekvenser av ett utökat försvarsavtal med USA

Prediktioner för 2023

År 2022 blev det inga prediktioner alls, och snart har redan halva 2023 gått. Prediktionerna tar därför denna gång tar avstamp i en sorts återblick, den här gången med fyra teman: politik, geopolitik, teknik och ekonomi.

Det finns ett gott skäl till varför prediktionerna – en tradition på bloggen sedan 2016 – denna gång blev sena: Det händer helt enkelt för mycket, och tiden räcker inte till. Jag minns inte vem jag hört säga att emellanåt händer ingenting på åratal, men ibland sker händelser som kunde fylla åratal på några månader. Vi är nu mitt inne i det som Neil Howe och William Strauss helt korrekt, och redan 1997 förutspådde som The Fourth Turning (en samhällsobservation som jag behandlade i prediktionerna för 2017), det vill säga slutet på en era, och som återkommer ungefär efter en period på ett långt människoliv, 80–100 år.

Fortsätt läsa Prediktioner för 2023

Jag är så trött på ”värderingar”

Det har blivit populärt att lyfta fram värderingar. Det finns väl knappast en organisation, ett företag eller ett politiskt parti som inte skrivit ner sina värderingar, eller åtminstone spikat ihop några texter som är tänkta att förmedla de här värderingarna, och som nu ståtar med dem i alla sammanhang. Problemet är bara att de här övningarna är så gott som noll värda – både i praktiskt och i filosofiskt hänseende.

Fortsätt läsa Jag är så trött på ”värderingar”
En finländsk f-18 Hornet droppar antimissilfacklor under en flyguppvisning.

Finland i Nato

Jag har en längre tid försökt samla tankarna kring Finlands Natomedlemskap, och vad medlemskapet på riktigt kan innebära för oss. Jag har kommit fram till att det sannolikt inte framöver sker speciellt mycket, eftersom jag tror att medlemskapet inte just påverkar vår de facto försvarsposition. Natos grundproblem, som jag går igenom nedan, försvinner ju inte bara för att Finland blir medlem.

Fortsätt läsa Finland i Nato

Ekonomi och känslor

Ekonomi är idag ett utbildningsområde och ämne, som gärna uppvisar attribut av de hårda naturvetenskaperna. Ekonomiskt utbildade personer och ekonomiska experter uttalar sig ofta som om ekonomi skulle vara något lika exakt och förutsägbart som fysik och kemi: bara vi utarbetar rätt ekonomiska recept med de rätta blandningarna, och sedan värmer dekokten på rätt sätt, så får vi exakt det utfall vi vill ha – lycka och välstånd för alla.

Jag erkänner glatt att jag räknar in mig själv i den sistnämnda besserwisser-skaran. Men jag erkänner också lika glatt att detta sätt att närma sig ämnet innehåller ett stort och felaktigt antagande, eftersom empirisk determinism i mitt tycke endast kan gälla de mer matematiska aspekterna av ekonomi, som vardaglig företagsekonomisk sifferexercis, ekonomiska beräkningar i efterhand, eller statistiska övningar. De vassaste kritikerna säger att den teoretiska ekonomiska forskningen egentligen uppvisar pseudovetenskapliga förtecken. Själv har jag mest börjat luta mot att ekonomi som akademiskt område snarast borde höra hemma bland beteendevetenskaperna.

Fortsätt läsa Ekonomi och känslor

Mellanuppdatering

Jag har inte i år skrivit mina traditionella prediktioner för året, och nu då vi redan är inne i november börjar det vara lite för sent. Året har dessutom varit så händelserikt, att prediktioner på något sätt känts överflödiga.

Men den utlovade fortsättningen på analysen av Ukraina-kriget (Finland som en del av Nato) är på väg. Den artikeln kommer ändå först att publiceras i tidskriften Nya Argus, som får den exklusivt i två månader. Beräknat datum för publicering här på bloggen borde vara någon tid efter årsskiftet. Efter det skall jag försöka åstadkomma några prediktioner för år 2023.

En ukrainsk och en rysk pusselbit på den europeiska kartan

Ukrainakriget – en analys

Jag har länge samlat tankarna kring Ukrainakriget och dess geo- och säkerhetspolitiska konsekvenser inte bara för Ryssland och Europa, utan även för det säkerhetspolitiska läget i Norr. I denna första del håller jag mig till de två förstnämnda aspekterna, och behandlar Finlands och Sverige numera så gott som säkra Natomedlemskap i en kommande del två.

Fortsätt läsa Ukrainakriget – en analys
en dollarsedel där benjamin Franklin har ett munskydd på sig

Pengarna tillbaka!

Det finns åter skäl att återkomma till Coronapandemin, eftersom mycket skett sedan mitt senaste inlägg för sex månader sedan. Du kan läsa alla Coronainlägg med denna etikettsökning.

Den här gången koncentrerar jag mig på de mem gällande pandemin som rör sig där ute. Ett mem är som du kanske vet en uppfattning, en tanke, en föreställning, som likt en gen kan fortplanta sig och mutera med tiden. De här uppfattningarna – memen – är utgångsmässigt varken sanna eller falska. Men de handlar nästan alltid om sådana uppfattningar som hålls för sanna. Vi kan i tillägg till mem också tala om narrativ, det vill säga de gemensamma berättelser som uppstår bland människor om olika företeelser. Berättelser som förmedlas, propageras, förstärks eller förtigs – speciellt av media, och idag även av social media eller informationsutlopp som Youtube.

Fortsätt läsa Pengarna tillbaka!
Klimatmötets gröna logo

På tal om klimatmötet

Ända sedan jag läste James Howard Kunstlers The Long Emergency för närapå 20 år sedan har jag sagt att vi måste bli av med vårt oljeberoende, och i rask takt måste hitta en lika behändig och energität energikälla. Oljan är nämligen i högsta grad en icke-förnybar resurs – den kommer faktiskt att ta slut. Visst, man kan långt in i framtiden debattera vilka sorts så kallade svåra oljeresurser som ekonomiskt lönar sig att utvinna, men någon lika mirakulös energikälla som den som kom ut på marknaden för över hundra år sedan har ännu inte dykt upp.

Fortsätt läsa På tal om klimatmötet