Etikettarkiv: Konspirationsteorier

Laura Birn som Helene Schjerfbeck

Schjerfbeck-filmen: varken slarv eller ont uppsåt

Att tidigare levande personer som porträtteras på filmduken inte talar sitt modersmål är varken nytt eller remarkabelt. Det har faktiskt skett ända sedan stumfilmens dagar, med textplanscher. Idag tippar jag att även finlandssvenskarna reagerar endast med mild irritation då till exempel tyska generaler talar bruten engelska i amerikanska krigsfilmer. Jag påstår därför att den finlandssvenska upprördheten över att Helen Schjerfbeck kommer att tala finska och inte svenska i Antti Jokinens Helene utgår från många felaktiga antaganden. Inte bara om hur de finländska filmproducenterna tänker, men också om filmen som medium. 

Fortsätt läsa Schjerfbeck-filmen: varken slarv eller ont uppsåt
Modell av M/S Estonia i estniska sjöfartsmuseet, Tallinn.

M/S Estonia – för sent för en ny undersökning?

Ursprunglig text 2014, uppdatering april 2018: ny information, nya länkar

Estonia fortsätter engagera över 20 år efter katastrofen. Ännu för några år sedan restes krav på en ny haveriundersökning. Men behövs det en sådan? Är en sådan ens möjlig att göra längre? Varför skulle man officiellt reagera på några ”galna konspirationsteoretikers idéer”? Vem ids bry sig längre? Jag minns Estoniamorgonen mycket bra, och har följt diskussionen sedan dess. Nedan mitt bidrag till uppmärksammandet av Estonia-katastrofen, ursprungligen skrivet då 20 år gått år 2014.

Låt mig först placera dig i den euforiska tidsandan 1994. Berlinmuren hade fallit, det kalla kriget var över, många forna sovjetstater var självständiga, och 1990-talets ekonomiska depression hade börjat ge vika. Vi gick mot en ny, gladare och ljusare era.

På morgonen efter att Estonia sjunkit vaknade jag ändå (ännu helt ovetande) med en lustig känsla i maggropen. Den fick mig att slå på tv:n, trots att jag på den tiden mycket sällan kollade in morgonsändningarna.

Estonia, ex Viking Sally, var ett av de större fartygen på Östersjön.
Månne inte även den kändes ”osänkbar” för de flesta.

De skakande och overkliga händelserna hade tagit nyhetsuppläsarna helt på sängen, och den stapplande rapporteringen spädde följaktligen på den mycket olustiga känslan bland oss i publiken: hur kunde något sådant inträffa här, på ”vårt” innanhav? Vanligtvis höjde man ju knappt på ögonbrynen då man läste om större färjeolyckor, kanske i Indonesien. Nu kröp en kall och ruskig verklighet ordentligt in under skinnet.

För dem som förlorade anhöriga var katastrofen förstås total, men också för många andra blev det mycket personligt: en hel del av oss hade faktiskt rest med fartyget på den tiden hon ännu hette Viking Sally. Hur kunde ett fartyg som beställts och trafikerats av Viking Line sjunka på Östersjön? Frågorna var många.

Fortsätt läsa M/S Estonia – för sent för en ny undersökning?

Svar till några 9/11-”truthers”

[uppdatering 27.9 – tog bort ingressen, då texten publicerats på insändarsidan i Hbl] 
[uppdatering: tillägg 29.9 – svar på svarsinsändare]

Vesa Raiskila säger i Hbl 19.9 att man tydligt hör några explosioner före WTC7 rasar 9.11.2001. Än sen? Det är fullständigt normalt i brinnande hus, och inget bevis för att det funnits sprängladdningar i huset. Och för att en enda explosion skulle ha kunnat förstöra byggnadens strukturella integritet, måste den ha varit så kraftig att inget vittne eller tv-kamera i närheten kunde ha undgått att märka den.

Raiskila tycker det är fel att kräva att ”truth”-rörelserna skulle beskriva tänkbara motiv för en konspiration. Ok, strunta då i motiven – men beskriv då ens ett tänkbart tillvägagångssätt. Trådlösa sprängningar görs för enskilda sprängningar (t.ex. bergssprängningar), inte för kontrollerade rivningar, där det handlar om millisekunder. Och då bortser Raiskila helt från problemet att obemärkt placera ut laddningarna i ett stort kontorshus med tusentals människor. Läser ni alls något annat än ”truthers”-sajterna? Motivet är oerhört viktigt – det skulle nämligen kasta ljus på om en enda konspirationsteori överhuvudtaget är sannolik och värd att undersöka.

Vad som hände WTC7 avgörs inte med en demokratisk omröstning, så 1500 arkitekters namn på en ”truthers”-webbsajt har ingen relevans för vad som på riktigt hände WTC7 (med högsta sannolikhet finns det hundratusentals arkitekter som är av annan åsikt). Inga officiella undersökningar är perfekta, men deras tyngd är så mycket större då de är skrivna av oberoende experter som bekantat sig med riktiga vittnesmål, bevismaterial, experiment och modeller.

Kim Peter Johansson skriver att det är fel att kritisera ”truth”-rörelsen, då det enda ”truthers” vill ha är en förklaring. Först kan man ju fråga sig varför inga förklaringar då duger? Men ”truthers” gör ju så mycket mer än bara ”frågar”! Först ställer man upp de mest invecklade och osannolika hypoteser för vad som skedde. Därefter släpper man insinuationer om vem som står bakom händelseförloppet. Sedan klamrar man sig fast vid de minsta av ”anomalier” som kan stöda den egna hypotesen, men avfärdar den överväldigande bevismassan från riktiga undersökningar som en del av konspirationen. Det är inte ett vetenskapligt tillvägagångssätt.

Jag drogs också år 2005 helhjärtat med i de spännande tankegångarna som presenterades i filmen Loose Change. Men då riktiga undersökningar publicerades, och då lögnerna och felaktigheterna i Loose Change uppdagades, ändrade jag åsikt. Rationellt tänkande människor har inget problem med att ta del av material från olika håll och avgöra vad som utgör den mest sannolika förklaringen till en förbryllande händelse. Men eftersom ”truthers” inte handlar om kritiskt tänkande utan om en på förhand fastslagen övertygelse, är det fruktlöst att debattera med dem – det finns inget som kan vända övertygelsen.

Tillägg 29.9.2011:

Idag publicerade Hbl Mikael Bööks insändare, och troligen har Hbl kortat ner den så kraftigt att man inte riktigt får grepp om texten. Böök tycks ändå koncentrera sig rätt mycket på mig, och tar fasta på att även jag en tid fascinerats av konspirationstankarna, men därefter ändrat mig.  Han får det att låta lite som en person som fallit från ”den rätta läran”. Allt det här kan ju vara intressant att diskutera, men har ingen relevans för vad som hände 9/11.

Sen målar han upp som etablerade fakta att WTC7 föll ”i fritt fall”. De två orden älskas av ”truthers”. ”Fritt fall” skall på något sätt bevisa att WTC-tornen sprängdes. Men den som orkar mäta lite på videoupptagningarna märker att de inte alls faller ”i fritt fall”. WTC7:ans lösfasad (curtain wall) faller visserligen snabbt, men därförinnan har stålkonstruktionen i skyskrapan – innanmätet – råkat ut för en progressiv kollaps.

Teologiprofessor Griffin tycker jag inte att ”truthers” borde hänvisa till alltför mycket. Även Böök påstår att NIST-rapporten om WTC7 är ”ovetenskaplig och osann” (och Griffin alltså då i förlängningen mer vetenskaplig). Det är ingen idé att här gå igenom finesserna i Griffin mot NIST, men de som är intresserade kan ju själva läsa texterna och avgöra vem som har bättre vetenskapliga meriter när det gäller byggnaders hållfasthet och konstruktion. Att påstå att NIST-rapporten är osann och ovetenskaplig (eller ”politiskt oärlig” som Janne Strang skrev i ett email) förutsätter att man anser att rapporten är en del av ”den stora konspirationen”. Då borde man också kunna rada upp bevis för att alla författarna till rapporten mutats eller hotats.

Videoklipp som visar hur den kraftigt skadade WTC7 brinner (du hittar knappast denna på någon ”truther”-sajt). Många brandmän var övertygade om att byggnaden var på väg att rasa en god tid innan den gjorde det.

Har också haft en längre e-postkonversation med en annan ”truther” om olika aspekter kring WTC7. Då argumenten hos honom började tryta drog han till med något helt nytt: nu borde man absolut kolla in den judiska firma som enligt ryktet varnades på förhand om attackerna och kunde utrymma sin personal från WTC i god tid. Man borde också följa upp rapporterna om de israeliska ungdomar som sågs filma attackerna och påstods jubla och hurra, och senare sågs i israelisk tv där de hävdade att den israeliska underrättelsetjänsten Mossad avlönat dem för jobbet.

Mitt svar: om man är konspirationsteoretiker, kanske man borde hålla sig till en teori i taget. Vad är det för idé att i flera timmar diskutera om, och på vilket sätt USA:s administration/militärindustrikomplex möjligen var involverad, om man en minut senare i stället hävdar att en judisk konspiration ligger bakom? Pekar alla ”anomalier” och ”frågor” plötsligt nu mot ”die Juden”?

Det finns en gammal vetenskaplig regel som kallas Ockhams rakkniv: om du står inför tävlande hypoteser (som i övrigt är jämbördiga), är det rekommenderbart att välja den som kräver färre nya antaganden. Den är oftast närmare verkligheten.

Konspirationsteorierna är fulla av antaganden – de förutsätter så många osannolika premisser att de faller ihop i sin egen omöjlighet.

Det finns däremot en enkel teori som kan förklara händelserna den 9 september 2011. Efter flera timmar av vevande av och an med ”truthers” känns den förlösande i sin kristallklara enkelhet:

Saudiarabiska terrorister kapade flygplan och flög in dem i strategiska mål i USA. 

Det som dessutom stöder teorin i allra högsta grad är att arabiska terrorister bevisligen attackerade WTC1 med en stor bilbomb redan 1993, i hopp om att fälla tornen. Det var väl knappast Bush/Cheney som orkestrerade den attacken för att ”legitimera” attackerna 2001 och det därpå följande ”kriget mot terrorismen”.

Det är en mycket sannolikare förklaring än den omvända kausalitet som ”truthers” använder, d.v.s rationaliseringar med facit på hand: eftersom attackerna 9/11 ledde till att USA-administrationen invaderade Afghanistan och Irak, måste USA-administrationen också ha något med attackerna att göra. Det här truthers-resonemangets felaktighet blir uppenbart om man tänker sig att USA inte hade invaderat Afghanistan och Irak. Hade ”truthers” då ”trott” på de officiella undersökningarna?

För klarhetens skull: Jag är säker på att Bush-administrationen har mycket att hemlighålla gällande 9/11.

Framför allt det fatala misslyckandet att förhindra attackerna, trots en enorm underrättelsetjänst och stora resurser. Troligen samlades vaga indicier på en annalkande attack här och var i byråkratin, utan att ändå nå de rätta människorna. Kanske till och med rapporter med mer detaljerade beskrivningar av hur attackerna skulle gå till. Men det är här ”truthers” gör det fatala felet att tro att underrättelsetjänster och byråkratier (i USA eller annanstans) fungerar som de slipade organisationer som vi ser i Hollywood-spektaklen, stående bakom blåa skärmar och fattandes snabba beslut.

Byråkratier har en stor inbyggd inkompetens, inbördes tävlan och tröghet. I de interna undersökningarna har säkert på ett pinsamt sätt kommit fram att om systemen varit bara lite mer oljade, hade attackerna kunnat avvärjas. Det vill säkert den amerikanska administrationen hemlighålla ännu i flera årtionden.

Vesa Raiskilas svar på det ovannämnda hittar du på:
http://mittandrasvartillsandelin.blogspot.com/

Mitt svar på hans första inlägg nedan i kommentarfältet – hans fortsatta diskussion åter på hans egna sida.

Jag har läst hans inlägg och har inte så mycket att tillägga – det handlar om att relatera samma sorts spekulationer som alltid uppstår i samband med traumatiska, komplicerade händelser. I mitt tycke räcker de inte riktigt till för att starta några nya undersökningar.  Vet inte heller vilken sorts ny undersökning som skulle göra ”truthers” nöjda. Officiell kan undersökningen ju inte vara (eftersom truthers per sina principer knappast kan tro på en sådan).

Nonsens kring 9/11

Olika knäppa konspirationsteorier kring 9/11 riskerar att fördunkla relevanta frågor kring den amerikanska administrationens och säkerhetsmyndigheternas kompetens före, under och fter attacken, samt avleda intresset från USA:s minst sagt komplicerade förhållande med Saudiarabien. 

(uppdaterad 15.11.2013 efter en förnyad debatt på Facebook – smärre stilistiska förbättringar)

Då tioårsdagen för terrorattacken i New York 2001 började närma sig, kröp också allehanda gamla konspirationsteorier åter fram i medierna. T.o.m. seriösa Hbl publicerade en lång artikel skriven av Janne Strang, där han presenterade ett hopkok teorier kring vad som hände med WTC-tornen. Det hela var skrivet fullständigt kritiklöst och utan invändningar – liksom några år tidigare, den gången i Hbl-tidskriften Volt. Men innan jag överbevisar de här tokiga idéerna gör jag en liten sammanfattning över konspirationsteorierna:

Det hela startade med ”dokumentär”-filmen Loose Change som blev en internet-sensation 2005. Till kuslig musik ställde den en rad ”frågor”, varav de tyngsta var: Störtade faktiskt ett passagerarflyg i Pennsylvania? Skedde attacken mot Pentagon med en missil? Ser inte WTC-tornen ut att rasa som s.k. ”controlled demolitions”, speciellt WTC 7?

Första versionen av Loose Change (och de två omklippen) insinuerar på ett mycket tydligt sätt att de ovan nämnda ”anomalierna” pekar på att den amerikanska administrationen var inblandad i attacken. Filmen gav därmed ordentligt fart åt de olika konspirationsteorier som förutsägbart dök upp direkt efter attackerna.

Konspirationseorierna kan grovt delas in i två huvudfåror: De som anser att USA visste om attacken och tillät den, och de som anser att USA aktivt var med och planerade den. Syftet skulle i båda fallen ha varit att mobilisera USA för ett krig i Mellanöstern och motivera den striktare lagstiftning som följde på attacken. Den japanska attacken mot Pearl Harbor och Tonkinbuktens incident 1964 är ”bevis” på att USA:s administration (Speciellt Bush-Cheney-Wolfowitz, påverkade av tankesmedjan Project for the New American Century) var kapabel till ”false-flag” attacker (förutsatt alltså att man också tror på att USA visste om och tillät den japanska attacken på Pearl Harbor).

Konspirationsteoretikerna har sedermera samlats i olika grupperingar, vanligtvis under olika ”truth”-deviser. Det lösa kollektivet, som samlas på olika kongresser och möten och hänger utanför Ground Zero i New York, kallas allmänt ”9/11 Truth Movement”.

Kritiken
Genast då de första konspirationseorierna började dyka upp, kom motkritiken. Rationellt tänkande människor och regeringskretsar försökte påtala de största paradoxerna och det mest motsägelsefulla i konspirationsteorierna. Bl.a. Popular Mechanics gjorde en oberoende, ingående undersökning om konspirationspåståendena, och kom fram till att alla var rena skräpet. Artikeln är fortfarande ytterst relevant läsning. Förutsägbart beskyllde ”truthers” PM för att höra till konspirationen eller annars bara gå i regeringens ledband.

De officiella rapporterna tog, som de brukar, rätt lång tid att bli färdiga. De utgör intressant och detaljerad läsning, skrivna av även många oberoende forskare utan anknytning till ”The Government”. De avfärdades förstås av ”truthers” som politisk propaganda, men då man läser kommentarerna på ”truthers”-sajterna märker man tydligt att de inte ens orkat läsa rapporterna, utan bara regurgerar den egna ”sanningen”.

På basen av Hbl-artikeln skrev jag en (erkänner jag nu) ganska arg och förvånad insändare. Jag frågade hur Hbl som seriös tidning kan ägna så mycket utrymme åt de mest fåniga konspirationsteorier kring 9/11, och fick ett svar av Janne Strang – som slutade i ett klassiskt argumentationsfel: han frågade vad jag är ”rädd för” (antar att han menade att jag är rädd för sanningen). Jag skrev ett utförligare svar, men det togs inte in. Vi hade dock lite senare en mycket intressant e-postkonversation om olika aspekter kring 9/11 och kritiskt tänkande.

Nedan en summering av mina viktigaste poänger. De kan indelas i två grupper: praktiska och filosofiska orsaker till varför attackerna inte kan vara resultat av en konspiration, och rent tekniska orsaker varför konspirationsteorierna är nonsens.

Praktiska och filosofiska orsaker
Det finns faktiskt inte en chans att konspirationen inte skulle ha läckt. Om händelserna skett såsom ”truthers” påstår, borde tusentals människor; militärpersonal, flygpassagerare, arbetstagare i WTC, regeringsanställda, brandmän och poliser ha varit med på konspirationen. Då de officiella rapporterna sedan kom ut, var truthers förstås tvungna att ännu addera denna nya skara på flera hundra personer till konspiratörerna (eller de vars tystnad konspiratörerna på något sätt lyckas köpa).

Men låt oss anta att det fanns en konspiration, med syftet att motivera USA:s krig mot Afghanistan och Irak. Varför då fylla planen med Saudiaraber? Å ena sidan tillskriver ”truthers” alltså administrationen nästan sagolik slughet, å andra sidan fullständig töntighet. Det hänger inte ihop.

Varför alls spränga tornen med ”controlled demoliton”? Är det inte tillräckligt effektfullt att flyga in flygplan i tornen? Varför ta risken att konspirationen avslöjas genom att involvera massvis med extra personal i en sprängning? Jag ser dessutom ingen logik i att just sprängningar (om det nu skedde sådana) bevisar att specifikt USA:s administration var involverad. Arabiska terrorister sprängde en bomb i WTC-garaget redan 1993.

Tekniska orsaker
Loose Change-killarna har för länge sedan erkänt att de överdrivit och att filmen var full med fel. Det mesta byggde på ofullständig och bristfällig rapportering under attacken, och kreativa klipp där citat togs ur sin kontext. Trots erkännandet finns fortfarande många av de direkta felaktigheterna, och t.o.m. lögner om bl.a. offren på flygplanen med i den senaste versionen av filmen.

De allra dummaste teorierna figurerar inte längre så mycket i debatten, men en handfull lever hårdnackat vidare. De argumenterar ytterst sällan med riktiga tekniska bevis, utan baserar sig på några klassiska argumentationsfel, främst ”appeal to common sense”, d.v.s. en vädjan till ”sunt förnuft” – där man alltså vägrar acceptera ämnesexperternas förklaringar, utan hävdar det ”man kan se med egna ögon”.  Svaren med fetstil.


Det finns inga stora vrakdelar efter krashen i Pennsylvania, och det har aldrig hänt förut. Något annat krashade där, och passagerarna har aldrig funnits eller alternativt dödats av administrationen (dock mycket oklart varför). 
Flygkroppar har bevisligen så gott som pulveriserats vid våldsamma krasher, och trots att vrakdelarna var små i Pennsylania är de identifierade, liksom de flesta offren.

Hålet i Pentagon är för ”litet”, det måste ha varit en kryssningsmissil. Det finns nästan inga vrakdelar och vissa vrakdelar hör inte hemma på en Boeing 757:a. 
Hålet motsvarar precis vad som skulle hända Pentagons förstärkta ytterväggar, och alla vrakdelar hör hemma till en 757:a. Det finns dessutom massor av vittnen som såg en 757:a.

WTC-tornen och speciellt WTC 7-huset rasar precis som under en sprängningsriving. Skyskrapaor med stålstomme rasar inte av sig själv. 
Bara för att något ”ser ut” behöver det inte betyda att det är. Av sig själv rasade ju inget av WTC-husen. I två kördes in flygplan, och WTC7 skadades av rasen och hade ett flertal bränder (och dessutom en stålkonstruktion som p.g.a. husets läge visade sig vara sårbar).
”Truthers” visar också riktiga sprängningsrivingar som ”bevis”, men alltid utan ljudspår. Detta för att sprängningsrivingar ackompanjeras av en rad mycket kraftiga explosioner och knallar. Några sådan akustiska spår finns inte på någon av upptagningarna av WTC-rasen. WTC7-raset ser egentligen inte alls kontrollerat ut – närmast kaotiskt.
Det finns dessutom ingen vettig förklaring till hur konspiratörerna skulle ha gått till väga för att aptera tornen. Det största hus som hittills tagits ner med kontrollerade explosioner var ett varuhus i Detroit 1998 (se nedan), cirka en tredjedel lägre än WTC7. Det tog tolv personer 24 dagar att placera ut 4118 sprängladdningar och 10 kilometer tändledningar (i ett tomt hus där man rivit ut all inredning) för att plocka ner huset. Det finns alltså ingen chans att WTC-tornen skulle ha apterats på förhand utan att någon skulle ha märkt något (eller att någon ”tagit chansen” och gjort det 11.9.2001 efter flygattakcen). Case closed.

WTC7
Rivningen av Hudson Department Store 1998

Alla som sysslar ens med en tillstymmelse av kritiskt tänkande har för länge sedan avfärdat konspirationsteorierna som rent nonsens. Symptomatiskt är att t.o.m. vissa kretsar i ”Truth Movement” utpekar de tokigaste teorierna som planterade av ”The Government” för att diskreditera hela rörelsen.

I stället för att komma fram till något som närmar sig sanning uttrycker konspirationsteorirörelsen  snarare en mycket specifik mänsklig egenskap där sund skepticism mot makthavande paras med avancerad paranoia. Rörelsen har också starka politiska rötter, där både vänstern och den extrema högern plötsligt hittat en gemensam agenda. ”Truthers” avfärdar även den tekniska diskussionen och de tekniska bevisen kring attackerna som politisk propaganda, vilket gör det omöjligt att debattera med dem gällande de tekniska bevisen.

Konspirationer tycks tilltala en stor del av befolkningen. Det är enkelt att dras med i ”dokumentärer” som är välgjorda som Loose Change. Kuslig musik, insinuationer och en rad ”frågor” får fort en okritisk eller ovan tittare att bli övertygad om att något  skumt är i görningen. Jag erkänner öppet och gärna att  jag själv hörde till dem kring åren 2005-2006, men med åldern har kapaciteten för kritiskt och rationellt tänkande ökat.

Jag har också blivit beskylld för att blåögt tro att amerikanska administrationer är benevolenta och aldrig ljuger. De som orkat läsa mina insändare vet dock att jag hör till de allra största kritikerna av USA:s krig och imperialism (främst de falska förevändningarna gällande kriget i Irak), och att jag inte hyser några föreställningar när det gäller stormakters förmåga att iscensätta händelser eller utöva realpolitik. Men är man vetenskapsman till sinnet måste man kunna skilja mellan olika saker. Vad man än tycker om USA-adminstrationerna måste man kunna förhålla sig kyligt analyserande till terrorattackerna i New York 2001.

En fråga om tro?
Truthers väljer ofta att måla upp det hela som att man antingen väljer att tro på dem, eller tro på den ”officiella” versionen. Det är lite som ”debatten” mellan evolution och kreationism. Bara den ena är baserad på tro (gissa vilken). ”Truthers” talar också som om det endast fanns en enda officiell regeringsversion att ställa mot konspirationsteorierna. Men det finns tvärtom en rad olika undersökningar, rapporter och oberoende grävande artiklar, där skrivarna garanterat inte har någon koppling till regeringen.

På basen av tillgängligt material försöker rationellt tänkande människor rekonstruera det mest sannolika händelseförloppet, och därefter dra eventuella slutsatser. Konspirationsteoretikerna gör precis tvärtom: Man startar från slutsatsen, och lyfter därefter upp alla ”anomalier” som bevis för sin hypotes, medan de överväldigande bevisen som tyder på motsatsen avfärdas utan diskussion (eller omvänt påstås vara bevis för den tänkta förövares utläggning av felaktiga spår). Det är inte vetenskapligt hållbart. Teorierna saknar till och med grundläggande ingredienser för en kriminell undersökning: plausibelt motiv och tillvägagångssätt.

Mest synd är att ”truthers” högljudda rop och hela den konspirationsindustri som växt upp överskuggar riktig och relevant kritik och diskussion kring bl.a. Bush-administrationens kontakter till Saudiarbien och den härskande familjen Saud, samt inkompetensen och rivaliteten mellan USA:s underrättelsetjänster innan attackerna.

Samhällskritikern Noam Chomsky (som väl ingen kan beskylla för att gå i regeringens koppel) sade det bäst: ”I think the Bush administration would have had to be utterly insane to try anything like what is alleged, for their own narrow interests, and do not think that serious evidence has been provided to support claims about actions that would not only be outlandish, for their own interests, but that have no remote historical parallel. The effects, however, are all too clear, namely, what I just mentioned: diverting activism and commitment away from the very serious ongoing crimes of state.”

Det är skrämmande enkelt att tillverka en konspirationsteori om vilken plötslig och traumatisk händelse som helst. Jag skulle på en dag kunna svarva ihop en konspirationsstory och en snygg webbsida om t.ex. de tragiska händelserna i Norge i juli 2011. Jag kan slå vad om att den på kort tid skulle samla stora skaror övertygade ”troende”.

Att skapa misstankar är enkelt – att kritiskt evaluera information och begagna sig av riktig skepticism är betydligt svårare och mer arbetssamt.

Obligatorisk läsning:
Popular Mechanics: Debunking 9/11 Myths
Counterpunch: 9/11 Nuts
Debunking 9/11

Strip away the political content and logical leaps, and every conspiracy theory ultimately comes down to a small set of claims based on evidence that can be examined. These claims are the only points where the theorists’ elaborate conjectures make contact with the physical world. Without these foundations, the theories crumble. In every case we examined, the key claims made by conspiracy theorists turned out to be mistaken, misinterpreted, or deliberately falsified.
Popular Mechanics