Trist och tråkigt

Uppdatering 2016: Bristerna jag radar upp nedan har alla åtgärdats av staden. Kanske någon läste min blogg?


Finländarna är ett underligt folk. Man är nog laglydig – i princip. Men speciellt i trafiken verkar det som om vissa bara väntar på att någon gör en liten förbrytelse – och då tolkar alla det som om det nu är fritt fram för en själv att göra samma sak.

På Munksnäsallén i Helsingfors har parkeringen i flera år varit rena vilda västern. Gräsmattorna mellan träden är sönderkörda av bilar som ”parkerar kreativt”, då man inte orkar gå några meter till den butik man skall besöka. På vissa håll tycks företagsamma individer ha spritt ut sand för att ge systemet en mer permanent prägel. Mönstret känns säkert igen på flera håll…

Uppmaningen till Helsingfors stad är tvådelad: höj gräsmattans stenkant och sätt ut kantstenar med bumlingar som förhindrar vild parkering – eller godkänn otyget och stenlägg partierna och gör om dem till parkering. Just nu ser det bara trist och tråkigt ut.

Vackert?
Snyggt?

Trivsamt?