Svar till några 9/11-”truthers”

[uppdatering 27.9 – tog bort ingressen, då texten publicerats på insändarsidan i Hbl] 
[uppdatering: tillägg 29.9 – svar på svarsinsändare]

Vesa Raiskila säger i Hbl 19.9 att man tydligt hör några explosioner före WTC7 rasar 9.11.2001. Än sen? Det är fullständigt normalt i brinnande hus, och inget bevis för att det funnits sprängladdningar i huset. Och för att en enda explosion skulle ha kunnat förstöra byggnadens strukturella integritet, måste den ha varit så kraftig att inget vittne eller tv-kamera i närheten kunde ha undgått att märka den.

Raiskila tycker det är fel att kräva att ”truth”-rörelserna skulle beskriva tänkbara motiv för en konspiration. Ok, strunta då i motiven – men beskriv då ens ett tänkbart tillvägagångssätt. Trådlösa sprängningar görs för enskilda sprängningar (t.ex. bergssprängningar), inte för kontrollerade rivningar, där det handlar om millisekunder. Och då bortser Raiskila helt från problemet att obemärkt placera ut laddningarna i ett stort kontorshus med tusentals människor. Läser ni alls något annat än ”truthers”-sajterna? Motivet är oerhört viktigt – det skulle nämligen kasta ljus på om en enda konspirationsteori överhuvudtaget är sannolik och värd att undersöka.

Vad som hände WTC7 avgörs inte med en demokratisk omröstning, så 1500 arkitekters namn på en ”truthers”-webbsajt har ingen relevans för vad som på riktigt hände WTC7 (med högsta sannolikhet finns det hundratusentals arkitekter som är av annan åsikt). Inga officiella undersökningar är perfekta, men deras tyngd är så mycket större då de är skrivna av oberoende experter som bekantat sig med riktiga vittnesmål, bevismaterial, experiment och modeller.

Kim Peter Johansson skriver att det är fel att kritisera ”truth”-rörelsen, då det enda ”truthers” vill ha är en förklaring. Först kan man ju fråga sig varför inga förklaringar då duger? Men ”truthers” gör ju så mycket mer än bara ”frågar”! Först ställer man upp de mest invecklade och osannolika hypoteser för vad som skedde. Därefter släpper man insinuationer om vem som står bakom händelseförloppet. Sedan klamrar man sig fast vid de minsta av ”anomalier” som kan stöda den egna hypotesen, men avfärdar den överväldigande bevismassan från riktiga undersökningar som en del av konspirationen. Det är inte ett vetenskapligt tillvägagångssätt.

Jag drogs också år 2005 helhjärtat med i de spännande tankegångarna som presenterades i filmen Loose Change. Men då riktiga undersökningar publicerades, och då lögnerna och felaktigheterna i Loose Change uppdagades, ändrade jag åsikt. Rationellt tänkande människor har inget problem med att ta del av material från olika håll och avgöra vad som utgör den mest sannolika förklaringen till en förbryllande händelse. Men eftersom ”truthers” inte handlar om kritiskt tänkande utan om en på förhand fastslagen övertygelse, är det fruktlöst att debattera med dem – det finns inget som kan vända övertygelsen.

Tillägg 29.9.2011:

Idag publicerade Hbl Mikael Bööks insändare, och troligen har Hbl kortat ner den så kraftigt att man inte riktigt får grepp om texten. Böök tycks ändå koncentrera sig rätt mycket på mig, och tar fasta på att även jag en tid fascinerats av konspirationstankarna, men därefter ändrat mig.  Han får det att låta lite som en person som fallit från ”den rätta läran”. Allt det här kan ju vara intressant att diskutera, men har ingen relevans för vad som hände 9/11.

Sen målar han upp som etablerade fakta att WTC7 föll ”i fritt fall”. De två orden älskas av ”truthers”. ”Fritt fall” skall på något sätt bevisa att WTC-tornen sprängdes. Men den som orkar mäta lite på videoupptagningarna märker att de inte alls faller ”i fritt fall”. WTC7:ans lösfasad (curtain wall) faller visserligen snabbt, men därförinnan har stålkonstruktionen i skyskrapan – innanmätet – råkat ut för en progressiv kollaps.

Teologiprofessor Griffin tycker jag inte att ”truthers” borde hänvisa till alltför mycket. Även Böök påstår att NIST-rapporten om WTC7 är ”ovetenskaplig och osann” (och Griffin alltså då i förlängningen mer vetenskaplig). Det är ingen idé att här gå igenom finesserna i Griffin mot NIST, men de som är intresserade kan ju själva läsa texterna och avgöra vem som har bättre vetenskapliga meriter när det gäller byggnaders hållfasthet och konstruktion. Att påstå att NIST-rapporten är osann och ovetenskaplig (eller ”politiskt oärlig” som Janne Strang skrev i ett email) förutsätter att man anser att rapporten är en del av ”den stora konspirationen”. Då borde man också kunna rada upp bevis för att alla författarna till rapporten mutats eller hotats.

Videoklipp som visar hur den kraftigt skadade WTC7 brinner (du hittar knappast denna på någon ”truther”-sajt). Många brandmän var övertygade om att byggnaden var på väg att rasa en god tid innan den gjorde det.

Har också haft en längre e-postkonversation med en annan ”truther” om olika aspekter kring WTC7. Då argumenten hos honom började tryta drog han till med något helt nytt: nu borde man absolut kolla in den judiska firma som enligt ryktet varnades på förhand om attackerna och kunde utrymma sin personal från WTC i god tid. Man borde också följa upp rapporterna om de israeliska ungdomar som sågs filma attackerna och påstods jubla och hurra, och senare sågs i israelisk tv där de hävdade att den israeliska underrättelsetjänsten Mossad avlönat dem för jobbet.

Mitt svar: om man är konspirationsteoretiker, kanske man borde hålla sig till en teori i taget. Vad är det för idé att i flera timmar diskutera om, och på vilket sätt USA:s administration/militärindustrikomplex möjligen var involverad, om man en minut senare i stället hävdar att en judisk konspiration ligger bakom? Pekar alla ”anomalier” och ”frågor” plötsligt nu mot ”die Juden”?

Det finns en gammal vetenskaplig regel som kallas Ockhams rakkniv: om du står inför tävlande hypoteser (som i övrigt är jämbördiga), är det rekommenderbart att välja den som kräver färre nya antaganden. Den är oftast närmare verkligheten.

Konspirationsteorierna är fulla av antaganden – de förutsätter så många osannolika premisser att de faller ihop i sin egen omöjlighet.

Det finns däremot en enkel teori som kan förklara händelserna den 9 september 2011. Efter flera timmar av vevande av och an med ”truthers” känns den förlösande i sin kristallklara enkelhet:

Saudiarabiska terrorister kapade flygplan och flög in dem i strategiska mål i USA. 

Det som dessutom stöder teorin i allra högsta grad är att arabiska terrorister bevisligen attackerade WTC1 med en stor bilbomb redan 1993, i hopp om att fälla tornen. Det var väl knappast Bush/Cheney som orkestrerade den attacken för att ”legitimera” attackerna 2001 och det därpå följande ”kriget mot terrorismen”.

Det är en mycket sannolikare förklaring än den omvända kausalitet som ”truthers” använder, d.v.s rationaliseringar med facit på hand: eftersom attackerna 9/11 ledde till att USA-administrationen invaderade Afghanistan och Irak, måste USA-administrationen också ha något med attackerna att göra. Det här truthers-resonemangets felaktighet blir uppenbart om man tänker sig att USA inte hade invaderat Afghanistan och Irak. Hade ”truthers” då ”trott” på de officiella undersökningarna?

För klarhetens skull: Jag är säker på att Bush-administrationen har mycket att hemlighålla gällande 9/11.

Framför allt det fatala misslyckandet att förhindra attackerna, trots en enorm underrättelsetjänst och stora resurser. Troligen samlades vaga indicier på en annalkande attack här och var i byråkratin, utan att ändå nå de rätta människorna. Kanske till och med rapporter med mer detaljerade beskrivningar av hur attackerna skulle gå till. Men det är här ”truthers” gör det fatala felet att tro att underrättelsetjänster och byråkratier (i USA eller annanstans) fungerar som de slipade organisationer som vi ser i Hollywood-spektaklen, stående bakom blåa skärmar och fattandes snabba beslut.

Byråkratier har en stor inbyggd inkompetens, inbördes tävlan och tröghet. I de interna undersökningarna har säkert på ett pinsamt sätt kommit fram att om systemen varit bara lite mer oljade, hade attackerna kunnat avvärjas. Det vill säkert den amerikanska administrationen hemlighålla ännu i flera årtionden.

Vesa Raiskilas svar på det ovannämnda hittar du på:
http://mittandrasvartillsandelin.blogspot.com/

Mitt svar på hans första inlägg nedan i kommentarfältet – hans fortsatta diskussion åter på hans egna sida.

Jag har läst hans inlägg och har inte så mycket att tillägga – det handlar om att relatera samma sorts spekulationer som alltid uppstår i samband med traumatiska, komplicerade händelser. I mitt tycke räcker de inte riktigt till för att starta några nya undersökningar.  Vet inte heller vilken sorts ny undersökning som skulle göra ”truthers” nöjda. Officiell kan undersökningen ju inte vara (eftersom truthers per sina principer knappast kan tro på en sådan).

3 tankar kring ”Svar till några 9/11-”truthers”

 1. Hej Rabbe!

  HBL avslutade debatten med Mikael Bööks brev.
  (Mikael har publicerat en bok om dessa frågor: http://www.intokustannus.fi/kirja/sammansvarjning )

  Här är mitt andra svar till dig, som inte publicerades:

  http://mittandrasvartillsandelin.blogspot.com/

  I den exemplifierar jag några välkanda "truthers" – bland annat Bob Graham, medordförande för senatens ursprungliga utredning AV 9/11; Robert Bowman, långvarig chef för det amerikanska rymdförsvarsprogrammet; och "Pentagonpapperens" avslöjare Daniel Ellsberg.

  Med vänliga hälsningar,
  Vesa

 2. Tack för kommentaren.

  Svar till svaret:
  Jag flyttar inte målstolparna. Det är förstås en enorm skillnad mellan de fåtaliga ögonvittnesrapporterna om explosioner i WTC7, och den sortens explosioner som en kontrollerad rivning innebär (och som det alltså inte finns minsta akustiska bevis för). Jag erkänner att jag kunde ha varit klarare – Hbl:s korta insändarformat medger tyvärr inte längre utredningar.

  Sen går jag nog inte med på att jag drar alla truthers över en kam. Jag har aldrig kommenterat deras bakgrund eller utbildning, utan endast kommenterat den felaktiga logik och de inkonsekvenser alla truthers använder i sin argumentering. Men även om jag med det skulle dra alla över samma kam, har det har ju ingen relevans för själva saken: vad är den sannolikaste förklaringen? Hur gick det hela till? Vilka tillvägagångssätt kan förklara händelserna? Min argumentering kan läsas ovan. Främst har jag svårt med den omvända kausalitet som truthers använder: händelserna efter 9/11 används som bevis för vem som stod bakom dådet. (Ingen truther har ännu kommenterat mitt påpekande om WTC-attacken 1993, som bevisligen arrangerades av arabiska terrorister.)

  Vem som är övertygad och vem som ändrat åsikt är också irrelevant. Jag har ändrat åsikt. Än sedan? Jag kan lägga fram argument på varför jag inte längre tror på konspirationsteorierna. Det handlar inte om att jag är "rädd", eller att något personligt trossystem faller ihop. Och jag behöver verkligen inte några psykologer från American Behavioral Scientist för att få mig förklarat att jag har ett psykologiskt problem då jag inte tror på konspirationsteorierna.

  Jag hör faktiskt till dem som hoppas på en ny kommission och en ny undersökning. Den kommer sannolikt att avslöja några pinsamma sanningar gällande USA:s impotens att hindra attackerna, men med allra största sannolikhet också stärka den nuvarande ”officiella” historien.
  Får jag sedan leka spåman, och säga att ”truthers” inte kommer att vara nöjd med denna nya kommission, utpeka den som ett mutjobb, och kräva ännu en ny ”oberoende” undersökning.

 3. Hi Rabbe,

  Hi Rabbe! Thanks for replying.

  (Allow me to reply in English, as my Swedish is not as good as it should be, and it takes a lot of time and effort for me to write in it.)

  Just a quick comment on some of the things you raise.

  Even if the series of explosions heard by eyewitnesses just before the onset of the destruction had not been the result of a controlled demolition, their role in the destruction should obviously have been *investigated*. Instead, the official investigators have categorically *denied* that *any* explosions took place. HS published a while ago an article about a Norwegian researcher who concluded that it was precisely explosions that destroyed the twin towers. There are numerous ear- and eyewitnesses to such (often massive) explosions.

  Of course, any legitimate explanation would have addressed the role of such explosions in the destruction, whatever their cause. But eg the fact that all the reseach material of WTC 7 was destroyed before NIST started its investigation, combined with the denial of explosions (and many other things), invalidates the investigation in my eyes (and those of many others).

  It's also not just about the destruction of the skyscrapers per se. Another example: after 9/11, the German data retrieval company named Convar was given the task of retrieving data from damaged computer hard drives from WTC, as part of an insider trading investigation. Convar's investigations were extensively covered by the media and news agencies – see eg

  http://articles.cnn.com/2001-12-20/tech/wtc.harddrives.idg_1_data-recovery-terrorist-plot-encryption-keys?_s=PM:TECH

  In March 2003, a German news channel ZDF broadcast a program that showed how Convar employees, dressed in appropriate protective clothing, were treating the hard drives in a laboratory. Preliminary results indicated foreknowledge of the attacks. By March 2002, Convar had managed to restore data from several hundreds of WTC hard drives.

  However, in 2003, when the 9/11 Commission asked the FBI about "persistent press reports" about such investigations, the FBI had "no knowledge" of them. Never again was the topic officially discussed, and the Commission did not mention this long-lasting, widely publicized and highly expensive operation, carried out in cooperation with US authorities, in its report.

  The Commission also argued that all the trading, "suspicious at its face", turned out to have had an innocent explanation. Since then, however, three independent, peer-reviewed papers have all concluded that traders had to have foreknowledge of the attacks (I can provide links to all, if you are interested).

  The Orwellian denial of the entire Convar investigations, the provably "sloppy" investigations in other areas, and the results of the independent economic analysts strongly suggest that the evidence had started to point in the "wrong" direction and that, accordingly, damage control was needed.

  I could provide other examples, but I believe you now have a better idea why I just cannot take the official investigations as "real" investigations. I'm glad that you, too, support the calls of so many for a new investigation.

  Regarding the 1993 WTC bombing, the bomb was provided to the terrorists by Emaad Salem, who was working as FBI's informant. Salem secretly recorded all his conversations with his FBI handlers and perhaps thereby saved his own neck. You see, Salem suggested several times to his handlers that he provide a fake bomb to the terrorists, but his FBI supervisor did not accept this, and accordingly six people died in the explosion of a real bomb.

  http://pdr.autono.net/WhoBombedWTC.html

  Of course, no one at the FBI was held accountable. Whatever the intentions of the FBI supervisor(s) were, the FBI knew that a real bomb was given to the terrorists by their own informant, who had demanded the use of a fake bomb. As you can see, even here the truth is quite complicated.

  All the best,
  Vesa

Kommentarer inaktiverade.